Szamba
Marie-Polyester Producent
tel./faks: (43) 677 31 40

Szamba
PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW


- oczyszczalnie ekologiczne
- oczyszczalnie mechaniczno-
  biologiczne
- oczyszczalnie grawitacyjne
- oczyszczalnie bytowo-
  gospodarcze

ODBIORNIKI ŚCIEKÓW


- drenaż rozsączający
- panele drenażowe
- filtr gruntowy
- studnie chłonne
- złoże biologiczne


Wandzin 17 woj łódzkie
(43) 677 31 40
603 854 048
filia Łódź 502 533 779

Szamba

SZAMBA


- zbiorniki bezodpływowe
  na ścieki
- szamba tradycyjne
- szamba ekologiczne
- zbiorniki wielokomorowe
- osadniki gnilne
- zbiorniki na deszczówkęWandzin 17 woj łódzkie
(43) 677 31 40
603 854 048
filia Łódź 502 533 779


Szamba

SYSTEMY SANITARNE


- toalety przenośne
- toalety stacjonarne
- toalety dla niepełnosprawnych
- kabiny prysznicowe
- przebieralnie

Wandzin 17 woj łódzkie
(43) 677 31 40
603 854 048
filia Łódź 502 533 779

Szamba
Proponujemy Państwu przydomowe oczyszczalnie ścieków oparte na wielokomorowym osadniku gnilnym zwanym też wstępnym stanowiącym podstawowe urządzenie w oczyszczalniach ścieków. Osadnik gnilny to szczelny, podziemny, odpowiednio skonstruowany zbiornik do którego za pomocą przewodu kanalizacyjnego kie­rowane są ścieki z domu. W osadniku gnilnym zachodzi pierwszy etap pracy oczyszczalni tj beztlenowy proces oczyszczania ścieków zwany oczyszczeniem wstępnym lub podczyszczeniem.SzambaIdealnym miejscem lokalizacji oczyszczalni jest teren płaski, grunt przepuszczalny i niski poziom wód gruntowych. W praktyce nie istnieje jednak miejsce, na którym nie można by zaproponować jednego ze sprawdzonych rozwiązań ekologicznego oczyszczania ścieków. Odpowiednie technologie pozwalają instalować oczyszczalnie na terenach podmokłych, na niewielkiej przestrzeni, przy wysokim poziomie wód gruntowych czy też na niekorzystnym gruncie. Niektóre stosowane rozwiązania, poza najbardziej popularnym drenażem rozsączającym , to wymiana gruntu w miejscu rozsączenia, umieszczenie drenażu w nasypie, wykonanie filtra piaskowego, zastosowanie złoża biologicznego czy też zbiornika z komorą osadu czynnego. Nasi specjaliści doradzą Państwu najkorzystniejsze dla was rozwiązanie spośród tak szerokiej gamy możliwości. Poprawnie zaprojektowana i wykonana oczyszczalnia – rzetelny dobór urządzeń i właściwe określenie sposobu odprowadzenia ścieków gwarantuje bezawaryjną pracę oczyszczalni przez dziesiątki lat.

Więcej o oczyszczalniachDuży procent naszej oferty stanowią szamba – czyli - szczelne ,bezodpływowe zbiorniki do gromadzenia ścieków i okresowego wywożenie ich zawartości wozami asenizacyjnymi. To stosunkowo proste i często jedyne rozwiązanie na terenie nieskanalizowanym nie wymagające dużych nakładów finansowych.
Szamba
Szambo można budować na działce niemal w każdej sytuacji pod warunkiem zachowania minimalnych odległości od ujęcia wody, budynku i granicy działki. Szambo musi być tak usytuowane, by mógł do niego dojechać wóz asenizacyjny albo należy doprowadzić z szamba rurę kanalizacyjną do granicy działki, podłączając ją do specjalnych złączy zamontowanych w podmurówce ogrodzenia.

Więcej o zbiornikachOd kilkunastu lat jesteśmy wiodącym producentem na rynku polskim przenośnych
i stacjonarnych toalet zarówno dla osób zdrowych jak i niepełnosprawnych. Szamba 5
Toalety przenośne to takie ,które nie posiadają możliwości podłączenia do sieci wodno- kanalizacyjnej do postawienia w dowolnym miejscu wyposażone w szczelny zamknięty zbiornik na fekalia , natomiast toalety stacjonarne wyposażone są w sedes ceramiczny , dolnopłuk i umywalkę z możliwością podłączenia do sieci vod-kan.


Największą zaletą przenośnych toalet jest ich lekkość, mobilność i poręczność, dzięki czemu mają bardzo wszechstronne zastosowanie ,szczególnie w miejscach i obiektach,które nie są wyposażone w toalety stacjonarne lub też tam gdzie jest ich za mało. Wykorzystywane są na parkingach, budowach, stacjach benzynowych, polach campingowych, parkach narodowych,podczas różne- go rodzaju imprez plenerowych, sportowych itp.

Więcej o toaletachPrzydomowe oczyszczalnie